Zarządzaj swoją restauracją w prosty sposób. Wszystko w jednym miejscu!

Zarządzanie personelem

Zarządzanie zespołem nigdy nie było prostsze.

Zarządzanie kalendarzem

Zarządzaj kalendarzem dostępności Twoich usług.

Magazyn restauracji

Definiuj danie jeden raz, udostępniaj wielu Twoim restauracjom.

Zarządzanie menu

Zarządzaj menu restauracji, definiuj dania dnia i grupy dodatków.

Dowóz do klienta

Szybka dostawa gwarancją zadowolenia Twoich klientów.

Zamówienie w restauracji

Optymalizuj koszty zatrudnienia personelu.